Novedades

Actualització de la plataforma eStudy / Actualización de la plataforma eStudy / Update the eStudy platform

de Comunicació La Salle Campus Barcelona -

- CATALÀ -

Benvolguts/des, 

Seguint amb el procés de millora contínua de les infraestructures TIC del nostre Campus, els propers dies 16, 17, 18, 19 i 20 d’agost es realitzarà l’actualització de la plataforma eStudy. 

Aquesta actualització es realitza per millorar les prestacions de seguretat, solucionar incidències conegudes i incorporar noves característiques a la plataforma. A nivell d’usuari, tant per a professors com alumnes, aquesta actualització no representa cap canvi en la manera de treballar, donat que es mantenen les mateixes prestacions, incorporant algunes de noves. 

L’actualització, des del punt de vista tècnic, requereix una aturada del servei. Així doncs, des del dilluns 16 d’agost, a partir de les 8h, fins a les 15h del dimecres 18 d’agost, l’eStudy estarà en mode manteniment i no s’hi podrà accedir. Els dies 19 i 20 d’agost es realitzaran tasques de configuració i proves de la plataforma pel que es preveu incidències en moments puntuals. 

Restem a la vostra disposició per qualsevol aclariment que necessiteu al respecte (serveistic@salle.url.edu).  

Cordialment, 

Els equips de Sistemes i de Desplegament de Metodologies i Polítiques Docents


- CASTELLANO -

Apreciados/as, 

Siguiendo con el proceso de mejora continua de las infraestructuras TIC de nuestro Campus, los próximos días 16, 17, 18, 19 y 20 de agosto se realizará la actualización de la plataforma eStudy.

Esta actualización se realiza para mejorar las prestaciones de seguridad, solucionar incidencias conocidas e incorporar nuevas características en la plataforma. A nivel de usuario, tanto para profesores como alumnos, esta actualización no representa ningún cambio en la manera de trabajar, dado que se mantienen las mismas prestaciones, incorporando algunas nuevas funcionalidades. 

La actualización, desde el punto de vista técnico, requiere un paro del servicio. Así pues, el lunes 16 de agosto, a partir de las 8h, hasta las 15h del miércoles 18 de agosto, el eStudy estará en modo mantenimiento y no se podrá acceder. Los días 19 y 20 de agosto se realizarán tareas de configuración y de pruebas por lo que puede haber incidencias en momentos puntuales.  

Estamos a vuestra disposición para cualquier aclaración que necesitéis al respecto (serveistic@salle.url.edu).  

Cordialmente,

Los equipos de Sistemas y de Despliegue de Metodologías y Políticas Docentes 


- ENGLISH -

Dears, 

Following with the continuous process of improving the ICT infrastructures of our Campusthe next 16th, 17th, 18th, 19th and 20th of August we will be updating the eStudy platform.  

This update is done to improve security features, fix known issues and add new features to the platform. At the user level, both for teachers and students, this update does not represent any change in the way it works, since the previous benefits are maintained, incorporating some new functionalities.  

The update, from the technical point of view, requires a service stoppage. So, on Monday, August 16 from 8 AM to Wednesday, August 18 at 3 PM, the eStudy will be in maintenance mode and will not be accessible. On August 19 and 20, configuration and testing tasks will be carried out, so there may be incidents at specific times. 

Sorry for any inconvenient and we are at your disposal for any clarification you may need about this update (serveistic@salle.url.edu). 

Regards, 

The Systems and Deployment of Teaching Methodologies and Policies teams


Temas antiguos...