Novedades

Canvi temporització assignatures

Canvi temporització assignatures

de Admin Usuari -
Número de respuestas: 0

Aquest curs es produeix un canvi en la temporització de les següents assignatures, que deixen de ser anuals per passar a ser semestrals:
 
 Processament Digital del Senyal (EM001) -  1er semestre
 Processament Digital de la Imatge (TM002) -  2on semestre

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Este curso se produce un cambio en la temporización de las siguientes asignaturas, que dejan de ser anuales para pasar a ser semestrales:

 Processament Digital del Senyal (EM001) -  1er semestre
 Processament Digital de la Imatge (TM002) -  2on semestre