Novedades

Festes de Primavera, i tu, què tries? - Celebrem en convivència!

Festes de Primavera, i tu, què tries? - Celebrem en convivència!

de Comunicació La Salle Campus Barcelona -
Número de respuestas: 0

- CATALÀ -

Festes de Primavera, i tu, què tries? - Celebrem en convivència!

Benvolgudes, benvolguts:

Volem agrair-vos a tots la participació i la col·laboració en la celebració de les festes d’enguany, que fins al moment s’estan desenvolupant amb molt d’ambient i una gran implicació de tots els qui formem La Salle Campus Barcelona. Després d’un any d’obligat distanciament físic, és una gran alegria tornar a sentir de prop la força de la nostra comunitat. El retrobament ens anima a tots, però especialment als nostres alumnes de primer i segon així com els nouvinguts, doncs els ajuda a integrar-se i conèixer de primera mà el nostre tarannà i la felicitat de sentir-nos tots part d’aquesta comunitat. 

Demà tancarem amb la jornada gran, celebrant el 370 aniversari de Sant Joan Baptista de La Salle amb dues de les activitats estrella. Pel matí, més d’un centenar d’educadors participarem en la XI Caminada per Collserola. Per la tarda, amb uns 300 estudiants celebrarem la cloenda de les Festes de Primavera amb els concerts de gala, una activitat amb aforament tancat i mesurat per la qual reforçarem el servei i la seguretat amb l’ajuda de molts dels educadors, que donaran un cop de mà per tal de que es gaudeixi tot respectant la convivència.

Així doncs, us animem a seguir gaudint de la celebració amb seny i respecte tot vetllant perquè tothom es comporti de manera adequada. Seguirem assegurant que les festes se celebren en un ambient de sana convivència i alegria

Cordialment, 
Comissió de Festes 

______________________________

- CASTELLANO -

Fiestas de Primavera, y tú, ¿qué eliges?

Estimadas, estimados:

Queremos agradeceros a todos la participación y la colaboración en la celebración de las fiestas de este año, que hasta el momento se están desarrollando con mucho ambiente y una gran implicación de todos los que formamos La Salle Campus Barcelona. Después de un año de obligado distanciamiento físico, es una gran alegría volver a sentir de cerca la fuerza de nuestra comunidad. El reencuentro nos anima a todos, pero especialmente a nuestros alumnos de primero y segundo y a los recién llegados, ya que les ayuda a integrarse y a conocer de primera mano nuestro carácter y la felicidad de sentirnos todos parte de esta comunidad. 

Mañana cerraremos con la jornada grande, celebrando el 370 aniversario de Sant Joan Baptista de La Salle con dos de las actividades estrella. Por la mañana, más de un centenar de educadores participaremos en la XI Caminata por Collserola. Por la tarde, con unos 300 estudiantes celebraremos el cierre de las Fiestas de Primavera con los conciertos de gala, una actividad con aforo limitado y medido para la cual reforzaremos el servicio y la seguridad con la ayuda de muchos de los educadores, que colaborarán para que se disfrute respetando la convivencia. 

Con todo, os animamos a seguir disfrutando de la celebración con sentido común y respeto velando para que todo el mundo se comporte de manera adecuada. Seguiremos asegurando que las fiestas se celebran en un ambiente de sana convivencia y alegría.

Cordialmente, 

Comisión de Fiestas 

______________________________

- ENGLISH -

Spring Festivities, and you, what do you choose? 

Dear all,

We want to thank you all for your participation and collaboration in the celebration of this year's festivities, which so far have been taking place with a great atmosphere and great involvement. After a year of forced physical distancing, it is a great joy to once again feel the strength of our community up close. The reunion encourages us all, but especially our first and second grade students and newcomers, as it helps them to fit in and to know first-hand our character and the happiness of feeling we are all part of this community.

Tomorrow we will close with the big day, celebrating the 370th anniversary of Sant Joan Baptista de La Salle with two of the main activities. In the morning, more than a hundred educators will participate in the XI Walk through Collserola. In the afternoon, with about 300 students we will celebrate the closing of the Spring Festivities with the gala concerts, an activity with limited and measured capacity for which we will reinforce the service and security with the help of many of the educators, who will collaborate so that we can enjoy respecting coexistence. 

However, we encourage you to continue enjoying the celebration with sanity and respect, ensuring that everyone behaves appropriately. We will continue to ensure that the festivities are celebrated in an atmosphere of harmony and joy.

Sincerely, 
Festivities Comission