Novedades

Gràcies a tots per la participació i l'energia! - Festes de Primavera, i tu, què tries?

Gràcies a tots per la participació i l'energia! - Festes de Primavera, i tu, què tries?

de Comunicació La Salle Campus Barcelona -
Número de respuestas: 0

 

 

-Català -

Gràcies a tots per la participació i l'energia! - Festes de Primavera, i tu, què tries?

Benvolgudes, benvolguts:

Amb l’impacte de la celebració encara present, volem compartir amb vosaltres l'èxit de les 'Festes de Primavera, i tu, què tries?', agraint-vos a tots la participació i la col·laboració. Com bé sabeu, les festes d'aquest 2021 eren un repte majúscul. Ho eren, entre d'altres raons, per la complexitat del context i per l'expectativa del retrobament després d'un any fent comunitat des de la distància.

En resum, podem concloure que les 'Festes de Primavera, i tu, què tries?' han servit per reforçar l'orgull de pertànyer a una comunitat universitària plena de vigor, vitalitat i energia. L'ambient ha estat fantàstic i la participació en les activitats, tant per part dels estudiants com dels educadors, un rotund èxit. Així, per exemple, divendres al matí vam veure com prop d'un centenar de companys ens animàvem a compartir passejada per Collserola; i per la tarda, la cloenda dels concerts de gala va comptar amb més de 300 estudiants, que van gaudir i van riure respectant en tot moment les mesures de seguretat. Tot i la climatologia incerta, la resta d'activitats també van tenir una gran participació.

Cal destacar el treball i la fantàstica organització de totes les nostres entitats, clubs i associacions, l'ànim i l'alegria de tots els estudiants i l'esperit col·laboratiu i la implicació de tots els educadors. Plegats ho hem fet possible, plegats fem Salle.

Ens tornem a veure l'any vinent!

Cordialment, 

Comissió de Festes 

______________________________

- Castellano -

¡Gracias a todos por la participación y la energía! - Fiestas de Primavera, y tú, ¿qué eliges?
 
Estimadas, estimados:

Con el impacto de la celebración todavía presente, queremos compartir con vosotros el éxito de las 'Fiestas de Primavera, y tú, ¿qué eliges?', y agradeceros la participación y la colaboración. Como bien sabéis, las fiestas de este 2021 eran un reto mayúsculo. Lo eran, entre otras razones, por la complejidad del contexto y por la expectativa del reencuentro después de un año haciendo comunidad desde la distancia.

En resumen, podemos concluir que las 'Fiestas de Primavera, y tú, ¿qué eliges?' han servido para reforzar el orgullo de pertenecer a una comunidad universitaria llena de vigor, vitalidad y energía. El ambiente ha sido fantástico y la participación en las actividades, tanto por parte de los estudiantes como de los educadores, un rotundo éxito. Así, por ejemplo, el viernes por la mañana vimos como cerca de un centenar de compañeros nos animábamos a compartir paseo por Collserola; y por la tarde, la clausura de los conciertos de gala contó con más de 300 estudiantes, que disfrutaron y rieron respetando en todo momento las medidas de seguridad. A pesar de la climatología incierta, el resto de actividades también contaron con una gran participación.

Es justo destacar el trabajo y la fantástica organización de todas nuestras entidades, clubes y asociaciones, el ánimo y la alegría de todos los estudiantes y el espíritu colaborativo y la implicación de todos los educadores. Juntos lo hemos hecho posible, juntos hacemos Salle.

¡Nos vemos el año que viene!

Cordialmente, 
Comisión de Fiestas 
______________________________

- English - 

Thank you all for your participation and energy! - Spring Festivities, and you, what do you choose?

 
Dear all,

With the impact of the celebration still present, we want to share with you the success of the 'Spring Festivities, and you, what do you choose?', thanking you all for your participation and collaboration. As you well know, the festivities of this 2021 were a major challenge; among other reasons, due to the complexity of the context and the expectation of the reunion after a year making community from a distance.

In summary, we can conclude that the 'Spring Festivities, and you, what do you choose?' have served to reinforce the pride of belonging to a university community full of vigor, vitality and energy. The atmosphere has been fantastic and the participation in the activities, both by the students and the educators, an absolute success. Thus, for example, on Friday morning around a hundred of our colleagues were encouraged to share a walk through Collserola; and in the afternoon, the closing ceremony of the gala concerts was attended by more than 300 students, who enjoyed themselves and laughed while respecting the security measures at all times. Despite the uncertain weather, the rest of the activities also had a large participation.

It is worth highlighting the work and the fantastic organization of all our entities, clubs and associations, the encouragement and joy of all the students and the collaborative spirit and the involvement of all the educators. Together we have made it possible, together we make Salle.

See you next year!

Sincerely, 
Festivities Comission