Novedades

Som reals, som nosaltres, som La Salle-URL

Som reals, som nosaltres, som La Salle-URL

de Comunicació La Salle Campus Barcelona -
Número de respuestas: 0

- CATALÀ -

Som reals, som nosaltres, som La Salle-URL - Campanya ‘Be Real, Be You’

Benvolgudes, benvolguts:

Aquest dimarts i dimecres, 18 i 19 de maig, es realitzarà a diversos espais del campus la gravació d’un espot televisiu de la campanya ‘Be Real, Be You’, que molts de vosaltres segur ja coneixeu a través de les nostres xarxes socials i de les marquesines publicitàries distribuïdes per tota Barcelona.

L’espot ens servirà per reivindicar l’autenticitat de la nostra institució i, especialment, l’autenticitat de tots vosaltres, dels estudiants, que a La Salle-URL trobeu el millor context per convertir el vostre potencial en el vostre futur i per desenvolupar la vostra personalitat, aquella que us fa ser únics, que us fa ser vosaltres. De fet, els protagonistes de l’anunci són alumnes actuals, que estan cursant ara els seus estudis de grau a La Salle-URL.

Aquesta acció ens ha de servir per augmentar la notorietat de la nostra institució, per donar a conèixer els nostres àmbits de coneixement i per reforçar el missatge de que a La Salle Campus Barcelona els estudiants sou el centre de tot. A més, serà una gran oportunitat per transmetre moltes de les nostre virtuts —el dinamisme, l’alegria, la positivitat, l’energia i la proximitat— i per reivindicar alguns dels nostres trets diferencials —la internacionalitat, la transversalitat i la innovació—.

Podreu veure l’estrena de l’espot el dia 7 de juny a TV3. Us animem a fer-vos ressò i compartir la campanya amb tothom. No us ho perdeu!

Cordialment,

Comunicació Corporativa 

------------------------------

- CASTELLANO -

Somos reales, somos nosotros, somos La Salle-URL - Campaña ‘Be Real, Be You’

Estimadas, estimados:

El martes y el miércoles de esta semana, 18 y 19 de mayo, se realizará en diversos espacios del campus la grabación de un spot televisivo de la campaña 'Be Real, Be You', que muchos de vosotros seguro ya conocéis a través de nuestras redes sociales y de las marquesinas publicitarias distribuidas por toda Barcelona. 

El anuncio nos servirá para reivindicar la autenticidad de nuestra institución y, especialmente, la autenticidad de todos vosotros, de los estudiantes, que en La Salle-URL encontráis el mejor contexto para convertir vuestro potencial en vuestro futuro y para desarrollar vuestra personalidad, la que os hace ser únicos, la que os hace ser vosotros. De hecho, los protagonistas del anuncio son alumnos actuales, que están cursando sus estudios de grado en La Salle-URL.

Esta acción nos servirá para aumentar la notoriedad de nuestra institución, para dar a conocer nuestros ámbitos de conocimiento y para reforzar el mensaje de que en La Salle los estudiantes estáis en el centro de todo. Además, será una gran oportunidad para transmitir muchas de nuestras virtudes —el dinamismo, la alegría, la positividad, la energía y la proximidad— y para reivindicar algunos de nuestros rasgos diferenciales —la internacionalidad, la transversalidad y la innovación—.

Podréis ver el estreno del spot el día 7 de junio en TV3. Os animamos a que hagáis difusión de la campaña y la compartáis. ¡No os la perdáis!

Cordialmente,

Comunicación Corporativa 

------------------------------

- ENGLISH -

We are real, we are La Salle-URL - Campaign ‘Be Real, Be You’

Dear all,

On Tuesday and Wednesday of this week, May 18 and 19, in several spaces of the campus will take place the recording of a television spot of the 'Be Real, Be You' campaign, which many of you already know through our social networks and the advertising billboards distributed throughout Barcelona.

The commercial will help us to vindicate the authenticity of our institution and, especially, the authenticity of all of you, the students, who at La Salle-URL find the best context to convert your potential into your future and to develop your personality, that makes you unique. In fact, the protagonists of the advertisement are students, who are currently pursuing their undergraduate at La Salle-URL.

This action will help us to increase the visibility of our institution, to publicize our fields of knowledge and to reinforce the message that at La Salle Campus Barcelona the student is at the center of everything. In addition, it will be a great opportunity to transmit many of our virtues —dynamism, joy, positivity, energy and proximity— and to claim some of our differential features —internationality, transversality and innovation—.

You can see the premiere of the spot on June 7 on TV3. We encourage you to spread the word about the campaign and share it. Don't miss it!

Sincerely,

Corporate Communication