Novedades

Col·labora amb 'Sons al Balcó' per dibuixar el mapa sonor de Catalunya

Col·labora amb 'Sons al Balcó' per dibuixar el mapa sonor de Catalunya

de Comunicació La Salle Campus Barcelona -
Número de respuestas: 0

infografia sons al balco

- CATALÀ -

'Sons al balcó' dibuixa el mapa sonor de Catalunya un any després del confinament

Un any després del confinament, el projecte ‘Sons al Balcó’ torna per estudiar com ha canviat el paisatge sonor de Catalunya en aquests últims mesos. El passat mes de juny,  la iniciativa tancava la seva campanya inicial amb més de 350 mostres sonores d’arreu del territori i amb uns resultats que indicaven que la ciutadania percebia una clara disminució de la contaminació acústica.

Col·labora amb els nostres investigadors en aquest projecte de Ciència Ciutadana!

Link a l'enquesta de la segona fase de 'Sons al balcó'.

--------------------

- CASTELLANO -

'Sons al balcó' dibuja el mapa sonoro de Catalunya un año después del confinamiento

Un año después del confinamiento, el proyecto 'Sons al balcó' vuelve para estudiar cómo ha cambiado el paisaje sonoro de Cataluña en estos últimos meses. El pasado mes de junio, la iniciativa cerraba su campaña inicial con más de 350 muestras sonoras de todo el territorio y con unos resultados que indicaban que la ciudadanía percibía una clara disminución de la contaminación acústica.

¡Colabora con nuestros investigadores en este proyecto de Ciencia Ciudadana!

Link a la encuesta de la segunda fase de 'Sons al balcó'.

--------------------

- ENGLISH -

'Sons al Balcó' draws the soundmap of Catalonia one year after the confinement

One year after confinement, the 'Sons al balcó' project returns to study how the soundscape of Catalonia has changed in recent months. Last June, the initiative closed its initial campaign with more than 350 sound samples from all over the territory and with results that indicated that the public perceived a clear decrease in noise pollution.

Collaborate with our researchers in this Citizen Science project!

Link to the survey of the second phase of 'Sons al balcó'.