Novedades

Tic-tac, tic-tac... Arriba la Graduació

Tic-tac, tic-tac... Arriba la Graduació

de Comunicació La Salle Campus Barcelona -
Número de respuestas: 0

Arriba Graduació

- CATALÀ -

Tic-tac, tic-tac... Arriba la Graduació!
Els dies 14 i 15 de juliol de 2021

Els dies 14 i 15 de juliol celebrem els Actes de Graduació de les dues darreres promocions de tots els graus i de molts dels màsters. És un moment molt important per a tota la institució, el dia en què els nostres estudiants culminen la seva experiència educativa a La Salle-URL i tots plegats els desitgem tota la sort pel seu futur personal i professional, i els encoratgem a continuar formant part de la comunitat de La Salle Campus Barcelona.

Els Actes de Graduació són la festa dels estudiants que es graduen, però també la de tots els educadors —que han forjat el seu pas pel campus i els han ajudat a créixer— i de tots els qui formem La Salle Campus Barcelona. En aquest sentit, tothom està convidat a assistir-hi en streaming. Abans haureu de registrar-vos a través del web creat pels esdeveniments.

Donades les circumstàncies, hem demanat a tots els assistents coresponsabilitat: si tots ho fem bé, els Actes de Graduació seran un èxit. Evitem tota interacció física que pugui exposar-nos i exposar a la resta d’assistents. Des de l’organització ja tenim previstes totes les mesures de seguretat que la normativa exigeix als actes acadèmics: es controlaran els accessos i la temperatura dels assistents, es facilitarà gel hidroalcohòlic i es duran a terme les mesures de seguiment necessàries si s’escaigués. 

No us ho perdeu!

--------------------------------------------------

- CASTELLANO -

Tictac, tictac... ¡Llega la graduación!
Los días 14 y 15 de julio de 2021

Los días 14 y 15 de julio, celebramos los Actos de Graduación de las dos últimas promociones de todos los grados y de muchos de los másters. Es un momento muy importante para toda la institución, el día en que nuestros estudiantes culminan su experiencia educativa en La Salle-URL y todos les deseamos toda la suerte para su futuro personal y profesional, y los animamos a continuar formando parte de la comunidad de La Salle Campus Barcelona.

Los Actos de Graduación son la fiesta de los estudiantes que se gradúan, pero también la de todos los educadores —que han forjado su paso por el campus y les han ayudado a crecer— y de todos los que formamos La Salle Campus Barcelona. En este sentido, todos estáis invitados a asistir en streaming. Antes tendréis que registraros a través de la web creada para los eventos.

Dadas las circunstancias, hemos pedido a todos los asistentes corresponsabilidad: si todos lo hacemos bien, los Actos de Graduación serán un éxito. Evitemos toda interacción física que pueda exponernos y exponer al resto de asistentes. Desde la organización ya tenemos previstas todas las medidas de seguridad que la normativa exige a los actos académicos: se controlarán los accesos y la temperatura de los asistentes, se facilitará gel hidroalcohólico y se llevarán a cabo las medidas de seguimiento necesarias si las circunstancias lo requieren. 

¡No os lo perdáis!

--------------------------------------------------

 - ENGLISH - 

Tick tock, tick tock... Graduation is coming!
July 14th and 15th, 2021

On July 14th and 15th, we celebrate the Graduation Ceremonies of the last two classes of all degrees and many of the masters. It is a very important moment for the entire institution, the day our students complete their educational experience at La Salle-URL and we all wish them all the best for their personal and professional future, and we encourage them to continue being part of the community of La Salle Campus Barcelona.

The Graduation Ceremonies are the party of the graduating students, but also of all the educators -who have forged their way through the campus and have helped them grow- and of all of us who make up La Salle Campus Barcelona. In this sense, you are all invited to attend via streaming. You will first have to register through the website created for the events.

Given the circumstances, we have asked the attendees for co-responsibility: if we all do it well, the Graduation Ceremonies will be a success. Let's avoid any physical interaction that could expose us and expose the rest of the attendees. From the organization we already have planned all the security measures that the regulations require for academic events: access and temperature of the attendees will be controlled, hydroalcoholic gel will be provided and the necessary follow-up measures will be carried out if circumstances require it.  

Do not miss it!