Novedades

Reforç de la seguretat digital del campus

Reforç de la seguretat digital del campus

de Comunicació La Salle Campus Barcelona -
Número de respuestas: 0

- CATALÀ -

Reforç de la seguretat digital del campus 

Canvi de contrasenya obligatori abans d’aquest dissabte, 16 d’octubre, a les 15h

Benvolgudes, benvolguts:
 
Arran dels recents ciberatacs que estan patint diverses universitats catalanes durant els últims dies, des del Departament de Sistemes de Gestió i d’Informació s’estan duent a terme un seguit d’actuacions preventives per reforçar la seguretat digital del campus a nivell global i evitar possibles incidències.

Així, la primera actuació que es posa en marxa és un canvi de contrasenya obligatori per a tots els usuaris de La Salle Campus Barcelona, que haurà de dur-se a terme des del moment de la recepció d’aquest correu i abans de les 15h de dissabte. A continuació podeu veure com dur a terme la modificació:

Com puc canviar el password?
Accedeix al portal https://login.salle.url.edu i, un cop autenticat, has d'anar a  i posteriorment a 

Aquest canvi de contrasenya afectarà els següents serveis: inici de sessió als PCs de treball i de les aules, accés a eStudy, eSecretary, a les eines de Microsoft 365 (correu, OneDrive, Teams, etc.), eLabs, Matagalls, Montserrat, etc. i a totes aquelles aplicacions que utilitzen les credencials de La Salle.
 
A més, aquest canvi implicarà, entre d’altres, la reconfiguració de la xarxa eduroam. A continuació, podeu consultar els manuals de connexió:

A tots els usuaris que no hagin canviat la contrasenya abans de dissabte, 16 d’octubre, a les 15h se’ls inhabilitarà el compte fins que no facin el procés de renovació tal i com s’explica en el quadre anterior. 
 
Per a qualsevol dubte o inquietud, podeu posar-vos en contacte amb el Departament de Sistemes de Gestió i d’Informació a través del correu helpdesk@salleurl.edu o del telèfon 932902464.

Gràcies per la vostra col·laboració i disculpeu les molèsties,

Departament de Sistemes de Gestió i d’Informació
La Salle Campus Barcelona 
______________________________

- CASTELLANO -

Refuerzo de la seguridad digital del campus  

Cambio de contraseña obligatorio antes de este sábado, 16 de octubre, a las 15h

Estimadas, estimados:

A raíz de los recientes ciberataques que están sufriendo diversas universidades catalanas durante los últimos días, desde el Departamento de Sistemas de Gestión y de Información se están llevando a cabo un conjunto de actuaciones preventivas para reforzar la seguridad digital del campus a nivel global y evitar posibles incidencias.

Así, la primera actuación que se pone en marcha es un cambio de contraseña obligatorio para todos los usuarios de La Salle Campus Barcelona, que tendrá que llevarse a cabo desde el momento de la recepción de este correo y antes de las 15h del sábado. A continuación podéis ver cómo hacer la modificación:

¿Cómo puedo cambiar el password?

Accede al portal https://login.salle.url.edu y, una vez autenticado, debes ir a  y posteriormente a la opción 

Este cambio de contraseña afectará a los siguientes servicios: inicio de sesión a los PCs de trabajo y de las aulas, acceso a eStudy, eSecretary, a las herramientas de Microsoft 365 (Correo, OneDrive, Teams, etc.), eLabs, Matagalls, Montserrat, etc. y a todas aquellas aplicaciones que utilizan las credenciales de La Salle.
 
Además, este cambio implicará, entre otros, la reconfiguración de la red eduroam. A continuación, podéis consultar los manuales de conexión:

A todos los usuarios que no hayan cambiado la contraseña antes del sábado, 16 de octubre, a las 15h se les inhabilitará la cuenta hasta que no hagan el proceso de renovación tal como se explica en el cuadro anterior.

Ante cualquier duda o inquietud, podéis poneros en contacto con el Departamento de Sistemas de Gestión y de Información a través del correo helpdesk@salleurl.edu o del teléfono 932902464.
 
Gracias por vuestra colaboración y disculpad las molestias,

Departamento de Sistemas de Gestión y de Información
La Salle Campus Barcelona

______________________________

- ENGLISH -

Strengthening digital campus security

Mandatory password change before this Saturday, October 16, at 3pm

Dear all,

As a result of the recent cyberattacks suffered by various Catalan universities in recent days, the Departament de Sistemes de Gestió i d’Informació is carrying out a set of preventive actions to reinforce the digital security of the campus globally and avoid possible incidents.
 
Thus, the first action that is launched is a mandatory password change for all users of La Salle Campus Barcelona, ​​which will have to be carried out from the moment of receipt of this email and before 3pm on Saturday. Below you can see how to make the modification:

How can I change my password?

You must access https://login.salle.url.edu and once you have logged in, click the option  and then the option 

This change of password will affect the following services: logging in of all campus and smart classroom computers, access to the eStudy, Microsoft 365 tools (email, OneDrive, Teams, etc.), eLabs, Matagalls, Montserrat, etc. and all other applications that use La Salle Campus Barcelona credentials.
 
Furthermore, this change implies the reconfiguration of the eduroam network. Please consult the manuals below for instructions on how to connect:

All users who have not changed their password before Saturday, October 16, at 3pm will have their account disabled until they do the renewal process as explained in the previous table.
 
If you have any questions or concerns, you can contact the Departament de Sistemes de Gestió i d’Informació through the email helpdesk@salleurl.edu or by phone 932902464.
 
Thank you for your cooperation and sorry for the inconvenience,

Departament de Sistemes de Gestió i d’Informació
La Salle Campus Barcelona