Novedades

Tech Demo Day 2021

Tech Demo Day 2021

de Comunicació La Salle Campus Barcelona -
Número de respuestas: 0

tdd

- CATALÀ -

Tech Demo Day 2021 

El dia 21 d'octubre a la Sala de Congressos i en streaming

Benvolgudes, benvolguts:

El nostre parc d'innovació, La Salle Technova, organitza un any més el Tech Demo Day (TDD4Future), una de les principals trobades d'innovació i emprenedoria del país. L'esdeveniment se celebrarà el pròxim dijous 21 d'octubre i coincideix enguany amb el 20è aniversari de La Salle Technova. Tots els membres del nostre campus estan convidats a assistir-hi presencialment —l'aforament de la Sala de Congressos és limitat i, per tant, l'assistència serà per rigorós ordre d'inscripció— o en streaming

El Tech Demo Day d'enguay es titula 'Metamorphosis' i tornarà a ser el millor moment perquè els estudiants amb esperit emprenedor coneguin i es posin en contacte amb La Salle Technova, el nostre parc d'innovació. Entre els conferenciants destaca, entre d'altres, en Jerome Engel, que el dia 22 d'octubre serà investit doctor honoris causa per la URL a proposta de la FICEDLS. A la seva conferència, com a la resta d'activitats, hi podran assistir tots els membres del campus. El Tech Demo Day rebrà a les millors startups de base tecnològica i les posarà en contacte amb inversors, grans companyies, altres empreses emergents, estudiants i d'altres agents.

Podeu trobar tota la informació sobre el Tech Demo Day a la seva pàgina webtots els actes, taules rodones i conferències en el programa del dia.

Cordialment,
Comunicació Corporativa

INSCRIPCIÓ A L'ACTE

______________________________

- CASTELLANO -

Tech Demo Day 2021  

El día 21 de octubre en la Sala de Congresos y en streaming 

Estimadas, estimados:

Nuestro parque de innovación, La Salle Technova, organiza un año más el Tech Demo Day (TDD4Future), uno de los principales encuentros de innovación y emprendimiento del país. El evento se celebrará el próximo jueves 21 de octubre y coincide este año con el 20º aniversario de La Salle Technova. Todos los miembros de nuestro campus están invitados a asistir presencialmente —el aforo de la Sala de Congresos es limitado y, por tanto, la asistencia será por riguroso orden de inscripción— o en streaming

El Tech Demo Day de este año se titula 'Metamorphosis' y volverá a ser el mejor momento para que los estudiantes con espíritu emprendedor conozcan y se pongan en contacto con La Salle Technova, nuestro parque de innovación. Entre los conferenciantes destaca, entre otros, Jerome Engel, que el día 22 de octubre será investido doctor honoris causa por la URL a propuesta de la FICEDLS. A su conferencia, como al resto de actividades, podrán asistir todos los miembros del campus. El Tech Demo Day recibirá a las mejores startups de base tecnológica y las pondrá en contacto con inversores, grandes compañías, otras empresas emergentes, estudiantes y otros agentes.

Podéis encontrar toda la información sobre el Tech Demo Day en su página web y todos los actos, mesas redondas y conferencias en el programa del día.

Cordialmente,
Comunicació Corporativa

INSCRIPCIÓN AL ACTO

______________________________

- ENGLISH -

Tech Demo Day 2021

On October 21 in the Congress Hall and in streaming

Dear all,

Our innovation park, La Salle Technova, organizes one more year the Tech Demo Day (TDD4Future), one of the main innovation and entrepreneurship events in the country. The event will be held next Thursday, October 21 and this year coincides with the 20th anniversary of La Salle Technova. All members of our campus are invited to attend in person —the capacity of the Congress Hall is limited and, therefore, attendance will be in strict order of registration— or via streaming.

This year's Tech Demo Day is entitled 'Metamorphosis' and it will once again be the best time for students with an entrepreneurial spirit to meet and get in touch with La Salle Technova, our innovation park. Among the speakers, Jerome Engel stands out, who on October 22 will be awarded an honorary doctorate by the URL at the proposal of the FICEDLS. His conference, like the rest of the activities, can be attended by all members of the campus. The Tech Demo Day will welcome the best technology-based startups and connect them with investors, large companies, other startups, students and other agents.

You can find all the information about Tech Demo Day on its website and all the events, round tables and conferences in the day's program.

Sincerely,
Comunicació Corporativa

 REGISTRATION