News

Des del campus de La Salle-URL al món!

Des del campus de La Salle-URL al món!

by Comunicació La Salle Campus Barcelona -
Number of replies: 0

erasmus

- CATALÀ -

Des del campus de La Salle-URL al món! 

Benvolgudes, benvolguts: 

Estem d’enhorabona! El nou curs, i la gradual tornada a rutines que trobàvem a faltar, ens està permetent reprendre activitats que havien quedat necessàriament aparcades en els últims mesos. En aquest sentit, és una alegria informar-vos que els nostres estudiants tornen en aquest curs 21-22 a realitzar estades d’intercanvi a universitats de tot el món. Go world! 

Des de La Salle Campus Barcelona fomentem les experiències d’intercanvi multicultural perquè les considerem cabdals per entendre millor el món i per créixer en coneixements i valors. Som un campus internacional i formem ciutadans globals. Un dels nostres principals objectius com a universitat és oferir als alumnes l’oportunitat de viure aquestes experiències internacionals, i per això tenim convenis amb més de 100 universitats en més de 40 països i seguim treballant per signar acords de col·laboració amb més centres cada any.  

Tots els estudiants que podeu aplicar a alguns d’aquests programes d’intercanvi i mobilitat internacional rebreu un comunicat informatiu personalitzat properament. Animeu-vos i aprofiteu l’oportunitat!  

Cordialment, 

Comunicació Corporativa

______________________________

- CASTELLANO -

¡Desde el campus de La Salle-URL al mundo!  

Estimadas, estimados: 

¡Estamos de enhorabuena! El nuevo cuso, y la gradual vuelta a rutinas que echábamos de menos, nos está permitiendo retomar actividades que habían quedado necesariamente aparcadas en los últimos meses. En este sentido, es una alegría informaros que nuestros estudiantes vuelven en este curso 21-22 a realizar estancias de intercambio en universidades de todo el mundo. Go world! 

Desde La Salle Campus Barcelona fomentamos las experiencias de intercambio multicultural porque las consideramos clave para entender mejor el mundo y para crecer en conocimientos y valores. Somos un campus internacional y formamos ciudadanos globales. Uno de nuestros principales objetivos como universidad es ofrecer a los alumnos la oportunidad de vivir estas experiencias internacionales, y por eso tenemos convenios con más de 100 universidades en más de 40 países y seguimos trabajando para firmar acuerdos de colaboración con más centros cada año. 

Todos los estudiantes que podéis aplicar a algunos de estos programas de intercambio y movilidad internacional recibiréis un comunicado informativo personalizado próximamente. ¡Animaos y aprovechad la oportunidad! 

Cordialmente, 

Comunicación Corporativa 

______________________________

- ENGLISH -

From the La Salle-URL campus to the world! 

Dear all, 

Great news! The new academic year, and the gradual return to routines that we missed, is allowing us to resume activities that had necessarily been paused in recent months. In this sense, it is a joy to inform you that our students return in this academic year 21-22 to carry out exchange stays in universities around the globe. Go world! 

At La Salle Campus Barcelona we promote multicultural exchange experiences because we consider them key to better understand the world and to grow in knowledge and values. We are an international campus and we educate global citizens. One of our main objectives as a university is to offer students the opportunity to live these international experiences, and that is why we have agreements with more than 100 universities in more than 40 countries and we continue working to sign collaboration agreements with more centers each year. 

All students who can apply to some of these international exchange and mobility programs will receive a personalized informative statement soon. Don’t miss the chance! 

Sincerely, 

Corporate Communication