Novedades

Descobreix l'AppURL

Descobreix l'AppURL

de Comunicació La Salle Campus Barcelona -
Número de respuestas: 0

AppURL


- CATALÀ -

Descobreix la nova AppURL

Per a tota la comunitat universitària 

Benvolgudes, benvolguts:

La Universitat Ramon Llull ha estrenat la seva aplicació mòbil AppURL, dirigida a tota la comunitat universitària: alumnat, personal docent i investigador (PDI) i personal d'administració i serveis (PAS). Per accedir a l'espai privat haureu d'utilitzar les vostres credencials de La Salle-URL, les que feu servir habitualment.

L'aplicació conté informació de la universitat i els centres adscrits i, en l'espai personal, notificacions rellevants, un calendari i la Targeta Universitària Intel·ligent (TUI). L'AppURL està disponible per a usuaris iOS i Android a través de l'App Store i Google Play. Trobaràs tota la informació a la web de la URL

Cordialment,
Comunicació Corporativa
______________________________

- CASTELLANO -

Descubre la nueva AppURL

Para toda la comunidad universitaria

Estimadas, estimados:

La Universitat Ramon Llull ha estrenado su aplicación móvil AppURL, dirigida a toda la comunidad universitaria: alumnado, personal docente e investigador (PDI) y personal de administración y servicios (PAS). Para acceder al espacio privado deberéis utilizar vuestras credenciales de La Salle-URL, las que utilizáis habitualmente.

La aplicación contiene información de la universidad y de los centros adscritos y, en el espacio personal, notificaciones relevantes, un calendario y la Tarjeta Universitaria Inteligente (TUI). La AppURL está disponible para usuarios iOS y Android a través de la App Store y Google Play. Encontrarás toda la información en la web de la URL.

Cordialmente,
Comunicació Corporativa

______________________________

- ENGLISH -

Discover the new AppURL 

For the entire university community

Dear all,
 
The Universitat Ramon Llull ha estrenado has launched its mobile application AppURL, aimed at the entire university community: students, teaching and research staff (PDI) and administration and services staff (PAS). To access the private space you must use your La Salle-URL credentials, the ones you use regularly.

The application contains information about the university and affiliated centers and, in the personal space, relevant notifications, a calendar and the Smart University Card (TUI). The AppURL is available for iOS and Android users through the App Store and Google Play. You will find all the information on the website of the URL.

Sincerely,
Comunicació Corporativa