Novetats

Recordatorio: Fecha límite para aplicar al Programa de Movilidad (Intercambio)

 
Imatge Comunicació La Salle Campus Barcelona
Recordatorio: Fecha límite para aplicar al Programa de Movilidad (Intercambio)
per Comunicació La Salle Campus Barcelona - Monday, 5 December 2016, 10:06
 

Recordatori: Data límit per aplicar al Programa de Mobilitat (Intercanvi)

Us recordem que la data límit per aplicar al Programa d'Intercanvi és el proper 23 de Desembre de 2016. Teniu penjat a la carpeta "International Office" la presentació que es va fer el dia de la Sessió Informativa del passat 5 d'octubre, el Llistat de Universitats amb conveni d'intercanvi i a més el formulari "Outgoing Application Form" per poder aplicar. La documentació haurà de ser enviada per correu electrònic a l'adreça rrii@salleurl.edu abans de la data indicada.

 

També volem recordar-vos que els requisits per aplicar al Programa de Mobilitat (Intercanvi) són els següents:

 

Alumnes dENGINYERIA

·         Tenir aprovades totes les assignatures corresponents al 1r curs

·         Podran optar a un semestre (1r o 2n) o tot el curs

 

Alumnes d'ARQUITECTURA

·         Tenir aprovades totes les assignatures corresponents al 1er i 2on curs

·         No és possible aplicar a un període d'un semestre, ha de ser el curs complet

 

Alumnes de BUSINESS

·         Tenir aprovades totes les assignatures corresponents al 1er i 2on curs

·         Podran optar a un semestre (1r o 2n) o tot el curs

 

Alumnes dANIMACIÓ

·         Tenir aprovades totes les assignatures corresponents al 1r curs

·         Només és possible aplicar a un període d'un semestre (1r o 2n)

 

 

 

Recordatorio: Fecha límite para aplicar al Programa de Movilidad (Intercambio)

 

Os recordamos que la fecha límite para aplicar al Programa de Intercambio es el próximo 23 de Diciembre de 2016. Tenéis colgado en la carpeta “International Office” la presentación que se hizo el día de la Sesión Informativa del pasado 5 de Octubre, el Listado de Universidades con convenio de intercambio y además el formulario “Outgoing Application Form” para poder aplicar. La documentación deberá ser enviada por correo electrónico a la dirección rrii@salleurl.edu antes de la fecha indicada.

 

También queremos recordaros que los requisitos para aplicar al Programa de Movilidad (Intercambio) son los siguientes:

 

Alumnos de INGENIERÍA

·         Tener aprobadas todas las asignaturas correspondientes al 1er curso

·         Podrán aplicar para un semestre (1er o 2do) o todo el curso

 

Alumnos de ARQUITECTURA

·         Tener aprobadas todas las asignaturas correspondientes al 1er y 2do curso

·         No es posible aplicar a un periodo de un semestre, tiene que ser el curso completo

 

Alumnos de BUSINESS

·         Tener aprobadas todas las asignaturas correspondientes al 1er y 2do curso

·         Podrán aplicar para un semestre (1er o 2do) o todo el curso

 

Alumnos de ANIMACIÓN

·         Tener aprobadas todas las asignaturas correspondientes al 1er curso

·         Sólo es posible aplicar a un periodo de un semestre (1er o 2do)

 

 

Reminder: Deadline to apply to the Mobility Program (Exchange)

 

We remind you that the deadline to apply to the Exchange Program is next December 23rd, 2016. You have posted in the folder "International Office" the presentation that was made on the day of the Information Session last October 5, the List of Universities with exchange agreement and also the document "Outgoing Application Form" for the application. The documentation must be sent by e-mail to rrii@salleurl.edu before the indicated date.

 

We also want to remind you that the requirements to apply to the Mobility Program (Exchange) are as follows:

 

ENGINEERING Students

·         Have passed all the subjects corresponding to the 1st course

·         May apply for a semester (1st or 2nd) or the whole year

 

ARCHITECTURE Students

·         Have passed all the subjects corresponding to the 1st and 2nd courses

·         It is not possible to apply to a period of one semester, it must be the whole year

 

BUSINESS Students

·         Have passed all the subjects corresponding to the 1st and 2nd courses

·         May apply for a semester (1st or 2nd) or the entire course

 

ANIMATION Students

·         Have passed all the subjects corresponding to the 1st course

·         It is only possible to apply for a period of one semester (1st or 2nd)