Novetats

Beques Santander - URL

 
Imatge Comunicació La Salle Campus Barcelona
Beques Santander - URL
per Comunicació La Salle Campus Barcelona - Thursday, 18 May 2017, 12:22
 

CONVOCATÒRIA BEQUES SANTANDER – URL

Alumnes de Mobilitat Internacional (fora d’Europa)

 

Durant el període entre el 22 de maig al 30 de juny (ambdós inclosos) podràs aplicar a les Beques Santander-URL 2017. Aquest any, s’atorgaran 24 beques de 1.000€.

 

Tal i com indica la convocatòria (pdf adjunt), l’estudiant també haurà d’emplenar i enviar on-line el formulari de sol·licitud de beca que trobarà al següent enllaç:

 

https://fs30.formsite.com/InscripcionsURL/beques-santander-url/index.html

 

Un cop emplenada la sol·licitud, haurà de presentar tota la documentació requerida al Vicerectorat de Relacions Internacionals i Estudiants de la Universitat Ramon LLull.

 

Tota aquesta informació també estarà disponible pròximament a: www.url.edu.

 ____________________________________________________


CONVOCATORIA BECAS SANTANDER - URL

Alumnos de Movilidad Internacional (fuera de Europa)

 

Durante el período entre el 22 de mayo al 30 de junio (ambos incluidos) podràs aplicar a las Becas Santander-URL 2017. Este año, se otorgarán 24 becas de 1.000 €.

 

Tal y como indica la convocatoria (pdf adjunto), el estudiante también deberá rellenar y enviar online el formulario de solicitud de beca que encontrará en el siguiente enlace:

 

https://fs30.formsite.com/InscripcionsURL/beques-santander-url/index.html

 

Una vez cumplimentada la solicitud, deberá presentar toda la documentación requerida en el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Estudiantes de la Universidad Ramon Llull.

 

Toda esta información también estará disponible próximamente en: www.url.edu.

 ________________________________________________


CALL FOR SCHOLARSHIPS SANTANDER - URL

Students International Mobility (outside Europe)

 

During the period from 22 May to 30 June (inclusive) can apply for Santander - URL Scholarships 2017. This year, 24 scholarships of € 1,000 will be awarded.

 

As indicated by the announcement (pdf attached), the student must also complete and submit the online grant application form which can be found at the following link:

 

https://fs30.formsite.com/InscripcionsURL/beques-santander-url/index.html

 

Once completed the application, must submit all the required documentation to the Department for International Relations and Students Ramon Llull University.

 

All this information will also be available soon at: www.url.edu.