Novedades

Curs sobre Com convertir-te en un Growth Hacker - Improve your Metrics: Aprèn d'un expert!

Curs sobre Com convertir-te en un Growth Hacker - Improve your Metrics: Aprèn d'un expert!

de Comunicació La Salle Campus Barcelona -
Número de respuestas: 0

Curs sobre Com convertir-te en un Growth Hacker - Improve your Metrics: Aprèn d'un expert!

La Salle Technova Barcelona organitza una formació a mida, dissenyada per dotar-te d'eines que et permetin potenciar les mètriques en la teva startup o projecte emprenedor.

Actualment existeixen nombroses startups que no saben com millorar les seves mètriques o almenys, no coneixen totes les eines que poden explotar per aconseguir-ho. La Salle Technova, promou el valor afegit que pot oferir al seu ecosistema al Campus, connectant amb experts i coneixedors dels principals temes d'interès.

És per això que llança el curs: "Com convertir-te en un Growth Hacker - Improve your Metrics: Aprèn d'un expert!"

Si t'interessa, no t'ho pensis, l'aforament està limitat a 8 equips o startups. El curs comença el dilluns 4 de juny (informació completa en el document adjunt).

Per a més informació i inscripcions cal enviar un mail a Alexandra Romero (aromero@technovabarcelona.org).

 ________________________________

 

Curso sobre Cómo convertirte en un Growth Hacker - Improve your Metrics: Aprende de un experto!

 La Salle Technova Barcelona organiza una formación a medida, diseñada para dotarte de herramientas que te permitan potenciar las métricas en tu startup o proyecto emprendedor.

Actualmente existen numerosas startups que no saben cómo mejorar sus métricas o al menos, no conocen todas las herramientas que pueden explotar para ello. La Salle Technova, promueve el valor agregado que puede ofrecerle a su ecosistema en el Campus, conectando con expertos y conocedores de los principales temas de interés.

Es por ello que lanza el curso: “Cómo convertirte en un Growth Hacker - Improve your Metrics: Aprende de un experto!”

Si te interesa, no te lo pienses, el aforo está limitado a 8 equipos o startups. El curso empieza el lunes 4 de junio (información completa en el documento adjunto).

Para más información e inscripciones hay que enviar un mail a Alexandra Romero (aromero@technovabarcelona.org).

 _________________________________

 

Course on How to become a Growth Hacker - Improve your Metrics: Learn from an expert!

La Salle Technova Barcelona organizes a customized training, designed to provide you with tools that allow you to improve the metrics in your startup or entrepreneurial project.

Currently there are numerous startups that don’t know how to improve their metrics or at least don’t know all the tools they can exploit for it. La Salle Technova, promotes the added value it can offer its ecosystem in the Campus, connecting with experts and experts on the main topics of interest.

That is why Technova is launching the course: "How to become a Growth Hacker - Improve your Metrics: Learn from an expert!"

If you are interested, do not think about it, the capacity is limited to 8 teams or startups. The course starts on Monday, June 4 (complete information in the attached document).

For more information and registration you must send an email to Alexandra Romero (aromero@technovabarcelona.org).