Novedades

Ja pots presentar la teva idea innovadora al BIC Contest

Ja pots presentar la teva idea innovadora al BIC Contest

de Comunicació La Salle Campus Barcelona -
Número de respuestas: 0

CATALÀ

La dotzena edició del Business Idea Contest anima els estudiants de La Salle-URL a mostrar el seu esperit emprenedor i presentar idees innovadores basades en noves tecnologies o en models de negocis. El concurs està obert a tots els estudiants del campus, ja siguin de màsters o graus. Les propostes es poden presentar fins el proper 20 de gener. Una setmana més tard, el 27 de gener, es donaran a conèixer els finalistes; i el 03 de febrer es faran les presentacions finals i se seleccionaran els guanyadors.

-----

CASTELLANO

La doceava edición del Business Idea Contest llama a los estudiantes de La Salle-URL a mostrar su espíritu emprendedor y presentar ideas innovadoras basadas en nuevas tecnologías o en modelos de negocios. El concurso está abierto a todos los estudiantes del campus, ya sean de másters o grados. Las propuestas se pueden presentar hasta el próximo 20 de enero. Una semana más tarde, el 27 de enero, se darán a conocer los finalistas; y el 03 de febrero se harán las presentaciones finales y se seleccionarán los ganadores.

-----

ENGLISH

The twelfth edition of the Business Idea Contest wants La Salle-URL students to show their entrepreneurial spirit and present innovative ideas based on new technologies or business models. The contest is open to all students on campus. Proposals can be submitted until next January 20th. A week later, on January 27th, the finalists will be announced; and on February 3rd the final presentations will be made and the winners will be selected.